Cận cảnh thanh niên trèo lên cầu dây văng ở bắc Kiev