Lính cứu hỏa giải cứu thành công cháu bé trên nhà cao tầng