[Việt Mix] Nhớ Mùa Đông Ấy - DJ LongSmall FT DJ Ckíp Style

Tempo: 147.05 BPm

FileSize: 116.09 MB

Number Track : 12 Track


Các bạn muốn xem đầy đủ bài viết vui lòng click nút cám ơn sau đó load lại trang để xem Full nhé!

TRack List

1: Tiếng Sáo Buồn

2: Có Khi Nào

3: Hàn Mặc Tử


4: Kiếp Đỏ Đen (Melody mix)

5: Anh Khang - Ngày Xưa Em Đến

6. KHắc việt- Anh Nhận Ra
Nhấn thank trước mới nghe được nhá
7. Cao thái sơn- Điều Ngọt NGào nhất