Người phụ nữ tụt quần tấn công quan chức trong sở cảnh sát