DUONG VO
1936-2008
USA


CON LUÔN MÃI NHỚ BÁC VÀ CẦU MONG BÁC VẪN DÕI THEO TỪNG BƯỚC CỦA TỤI CON ĐI TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY.