* Cách Post clip youtube:
Các bạn cứ copy link và paste vào khung soạn thảo là tự động hiển thị.* Cách Post Clip Ngoài:
Click vào nút Hoặc nhập [FLV]Link[/FLV*] lưu ý kô cóa dấu * ở [/FLV*]

Chúc các bạn vui vẻ nhé.