PhươnggBéoVTPT Lv 104 FF4

Tạm biệt những cuộc chinh chiến, những lần làm nhiệm vụ gia tộc, những lần đi quân doanh, những lúc cố online chỉ là để giữ uy doanh. Tạm biệt hình ảnh Kiếm Thế, gỡ bỏ kiếm thế thôi. Không còn ông xã trong game, chẳng còn danh sách hão hữu. Quên đi Thành Đô Phủ, quên đi Tống Kim....
Chôn vùi mày thật sự ở đây nhé acc KT!!!