công nhận vãi thật , hix = vô đối:khi5g: , thanks bác nhiều