Chào các bạn. Do một số lượng lớn các bài viết được các bạn đăng từ youtube vào Forum. Nên mình có một hướng dẫn nhỏ để cho khung coi video sẽ to hơn . Như vậy sẽ nhìn rõ, và làm bài viết đẹp hơn....