Satan chào các bạn.Hôm nay do mình thấy nhiều bạn bình luận là không xem được clip trên diễn đàn. Mặc dù BQT đã kiểm tra clip vẫn hoạt động bình thường. Nếu ai không xem được thì có một lỗi cơ bản là...