Mụn để lâu không nặn sẽ gây nhiều ảnh hưởng không tốt. Bạn lại không có thời gian đến spa, hay cơ sở để điều trị mụn. Nếu bạn muốn nặn mụn tại nhà vậy phải đảm bảo an toàn và đúng...