https://www.youtube.com/watch?v=_-vqIwKBnSUTên trộm dùng 'ảo thuật' ăn cắp iPhone trên bàn