Không có nhiều thông tin đi kèm hình ảnh được công bố nhưng người chơi vẫn có thể phần nào hình dung được sức mạnh của một trận mưa sao băng, động đất, lốc xoáy, UFO... khi chúng giáng xuống thành...