Cao tốc Bắc - Nam phía Đông (ký hiệu: CT.01)
Đây là tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam hiện nay, có chiều dài 1.811km. Đến nay, tuyến cao tốc này đã được hoàn thành nhiều đoạn. Dự kiến, đầu năm...