khíp quá đi mất ko biết sống nổi ko ?????????????????????????