Alan Dale Lee, 45 tuổi gây chú ý đầu tiên cho các nhân viên công vụ tại Florida khi bị bắt giữ vì tội tàng trữ và buôn bán cần sa năm 2009.
...