Văn phòng chủ toạ nước vừa ban hành hình định số 682/QĐ-CTN ngày 17-5-2021 về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập.

Theo quyết định, chủ toạ nước quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng...