mấy con chó thật bố láo đi xe máy vào đường băng tí nữa thì cái máy bay tai nạn