tát như trời giáng......................................ko xỉu mới lạ