Kháng khuẩn đa tầng hay khóa khuẩn đa tầng là tên gọi của một liệu trình được quảng cáo rầm rộ thời gian gần trên đây. Vậy đây là công nghệ gì và quy trình như thế nào? Hôm nay nào hãy cùng nhau...