tội nghiệp thằng bé không có bị lỗi j` ma bị HIV :((:((