nội dung quá ngắn để nhập nên nhập dài một chút
xin chào tất cả mọi người nha hihihihi