không có gì là sai cả , mình nên học hỏi bên họ , ai trôm cướp bị bắt đc đc phép đánh dã man hoặc đánh đến chết ko bị ở tù !