Cùng nghe lại tiếng Còi báo động và giọng đọc của phát thanh viên khi máy bay địch gần Hà Nội - Ai đã gửi bài?
Tổng số bài viết
1

Ai đã gửi bài?

Hiển thị Chủ đề & Đóng cửa sổ