Đối thoại giữa Tên Chính Chủ và doankim1

Đối thoại giữa Tên Chính Chủ và doankim1

2 Tin nhắn khách thăm

  1. sao bạn?
    mình không hiểu?
  2. toàn người đẹp ko á
    kaka
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2