Đối thoại giữa Tên Chính Chủ và mil

Đối thoại giữa Tên Chính Chủ và mil

2 Tin nhắn khách thăm

  1. cục cưng gì chài?
    ai zị
  2. hello cục cưng
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2