Notice: Để duy trì hoạt động , rất mong được nhận hỗ trợ từ các bạn , của ít lòng nhiều :3 : Tại đây
#Tên Chính Chủ had just pruned the shoutbox#