Huy chương VIP
Icon Image Name / Description
Vip
Vip
thành viên cực VIP

Request Award
Recommend Award
Cấp 1
Cấp 1

Members who received this award: 5
Tên Chính Chủ, Cuồng Sát, gaconkhoa, Hà Híp Pi, tapviettenem
Request Award
Recommend Award
Cấp 2
Cấp 2

Members who received this award: 4
Tên Chính Chủ, Cuồng Sát, gaconkhoa, Hà Híp Pi
Request Award
Recommend Award
Cấp 3
Cấp 3

Members who received this award: 4
Tên Chính Chủ, Cuồng Sát, gaconkhoa, Hà Híp Pi
Request Award
Recommend Award
Cấp 4
Cấp 4

Members who received this award: 4
Tên Chính Chủ, Cuồng Sát, gaconkhoa, Hà Híp Pi
Request Award
Recommend Award
Cấp 5
Cấp 5

Request Award
Recommend Award
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh

Members who received this award: 6
annguyenbl_vn, Satan, Ôn Thi, Cuồng Sát, gaconkhoa, Hà Híp Pi
Request Award
Recommend Award
Chùm
Chùm

Request Award
Recommend Award
Admin
Admin

Members who received this award: 3
Tên Chính Chủ, Ngô Tiến Vũ, Hà Híp Pi
Request Award
Recommend Award
HOT GIRL
HOT GIRL

Members who received this award: 4
ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ, Cuồng Sát, gaconkhoa, Hà Híp Pi
Request Award
Recommend Award
HOT BOY
HOT BOY

Request Award
Recommend Award
Trên 1000 post
Trên 1000 post

Members who received this award: 5
Ôn Thi, Cuồng Sát, gaconkhoa, Hà Híp Pi, JeryPhu
Request Award
Recommend Award
Trên 100 post
Trên 100 post

Request Award
Recommend Award


Yet Another Awards System v4.0.2