PDA

View Full Version : Đơn xin.Cuồng Sát
07-21-2012, 10:09 AM
Tình hình là Cuồng Sát sắp về quê rồi, cụ thể là ngày 25 này, Cuồng Sát chỉ về 1 tuần hoặc hơn thôi lý do có chuyện. Nên Cuồng Sát viết đơn này. Mong AD duyệt sớm. Cuồng Sát vào sẽ hoạt động lại. Thân

•Bi•Nguyễn•
07-21-2012, 11:24 AM
1 tuần cũng nhanh mà bạn :-?.....................................

Cuồng Sát
07-21-2012, 11:27 AM
1 tuần cũng nhanh mà bạn :-?.....................................


Um. Nhưng cũng phải viết đơn để P biết chứ.