PDA

View Full Version : Girl Xinh Cuộc thi Miss - Thiếu Hội (part 2)Ren Xì Tun™
07-06-2012, 10:41 PM
Tiếp theo part 1 đây ....
SBD 11: Pé Lỳ - 14t - pÉ Lỳ x whY nOt mE xRượn hỘyx (http://me.zing.vn/thuongcute208/profile)

http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/original/2012/01/17/21/57/132681226084873780_574_574.jpg

SBD 12: Cúc - 16t - Cúc Cù Cu ìí pkU nkÂn sÂyvỜ (http://me.zing.vn/nh0xkut3n0k/profile)


http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/04/21/52/1341413562145383741_574_574.jpg

SBD 13: Cheo - 17t - nhox cheo (http://me.zing.vn/nhoxjuhero_cassdbsk/profile)


http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/06/9/38/1341542289434339511_574_574.jpg

SBD 14: Pé Heo - 17t Cỏ x ngƯỢc giÓ xD (http://me.zing.vn/cobebamatkt/profile)


http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/06/17/09/1341569374345594387_574_574.jpg

SBD 15: Pepsi Trouble x Pepsi Trouble x RH x TH (http://me.zing.vn/vvu0ns0c0la_l0v3/profile)


http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/07/06/20/58/1341583090366033930_574_574.jpg