PDA

View Full Version : Pics Shock Động đất chết người ở thái lan박 지 연
03-16-2012, 12:54 AM
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--dNWU12761375_1315120600CUcM.png
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--mGzc12761375_1315120600KikV.png
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--F04n12761375_1315120601i0BI.png
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--5Rj912761375_1315120601wodA.png
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--nlQC12761375_1315120602HMSd.png
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--uFBa12761375_13151206016TZs.png
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--j1EX12761375_13151206022jpA.png

maxx2k
03-16-2012, 06:09 PM
Này là trận Sóng Thần ở thái lan...toàn là chết sình...

Hà Híp Pi
09-24-2012, 02:14 AM
Ôi trời ơi sao chết nhiều thế :(