PDA

View Full Version : Xin box박 지 연
03-12-2012, 02:47 PM
Admin cho xin thêm mục Fashion và Cine vào box mình nhé

Tên Chính Chủ
03-12-2012, 05:54 PM
Bạn nói chính xác box bạn là box nào đi nhé

박 지 연
03-12-2012, 06:01 PM
Bạn nói chính xác box bạn là box nào đi nhé
Tin tức - kiến thức - cuộc sống - tuổi trẻ .
Nên có thêm mục Cine ( là tin tức về cine )
Với mục Fashion thời trang ý ;;)

Tên Chính Chủ
03-12-2012, 06:07 PM
done cho bạn :)...................
Phát huy các box bạn tốt nhé
Thân