PDA

View Full Version : HOT Một số hình ảnh về trận động đất và sóng thần Nhật Bản 11/03/2011Ren Xì Tun™
03-04-2012, 03:32 PM
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--AdUr1earthquake-tsunami-japan-01.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--lUra1earthquake-tsunami-japan-02.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--9mTZ1earthquake-tsunami-japan-04.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--MSZd1earthquake-tsunami-japan-06.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--1O951earthquake-tsunami-japan-07-837x1024.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--ztSI1earthquake-tsunami-japan-08(1).jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--GxjY1earthquake-tsunami-japan-08.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--LF1m1earthquake-tsunami-japan-09.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--FxuZ1earthquake-tsunami-japan-10.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--RWjt1earthquake-tsunami-japan-11.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--OicV1earthquake-tsunami-japan-13.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--rlUU1earthquake-tsunami-japan-14.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--lbAk1earthquake-tsunami-japan-16.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--GukK1earthquake-tsunami-japan-17.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--8HvA1earthquake-tsunami-japan-18.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com//files/32012/KenhKinhDi.Com--K8011earthquake-tsunami-japan-19.jpg

Ren Xì Tun™
03-04-2012, 06:04 PM
UP ......... \m/

Cuồng Sát
03-04-2012, 06:34 PM
Tan tành không còn gì hết!!!

maxx2k
03-11-2012, 09:02 PM
Ông Ren uo bài ko bao giờ tui coi dc...hok hiểu tại sao lun.

Ren Xì Tun™
03-24-2012, 08:13 PM
Đã edit lại hình nhé ^^

nocquay
03-25-2012, 04:01 PM
tui thi luc' nao` cung~ c0i dc ca~
tem nghen

Hà Híp Pi
09-24-2012, 01:56 AM
Nhìn cứ như hình ảnh mô hình đồ chơi ý :D