PDA

View Full Version : Thông Báo Hướng dẫn post ảnh lên diễn đàn cho những bạn chưa biếtRen Xì Tun™
02-29-2012, 06:28 PM
Vào thẳng vấn đề nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn post ảnh vào diễn đàn

#### TỪ WEB/FORUM KHÁC ####
Trình duyệt: Google Chrome

Bước 1: Đến ảnh cần post, click chuột phải vào hình, và chọn Copy image URL (Sao chép URL hình ảnh)

http://upanh.kontumcity.vn/images/AFJSc.png

Bước 2: Click lên biểu tượng Image ở thanh công cụ


http://upanh.kontumcity.vn/images/Z9GTe.png

Bước 3: Chọn paste (Dán)
http://upanh.kontumcity.vn/images/RtLF5.png


http://upanh.kontumcity.vn/images/q9Ux.png