PDA

View Full Version : Pics Shock các bước để có món ăn ngon...người ta gọi là...tròn vị!hell_angel
02-04-2012, 11:29 PM
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--y3Ge14a74f0a6_18256639_att00006.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--Ewi714a74f0ad_03d6600e_att00007.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--RUhC14a74f0b4_4dc07cbc_att00008.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--6Vnj14a74f0bb_5d032afc_att00009.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--B5YK14a74f2eb_251a33e4_att00010.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--sR4U14a74f2f4_1f5ff217_att00011.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--MFmJ14a74f2fd_269a7977_att00012.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--XnCB14a74f06c_094536af_att00001.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--0oUu14a74f09e_1fc0a9a4_att00005.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--fCBg14a74f30d_35ecdc08_att00014.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--sWkw14a74f31b_27c8eca1_att00016.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--8gBg14a74f32a_663c05dd_att00018.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--VZEm14a74f41e_3fd6383c_att00021.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--itdF14a74f42b_0e29022b_att00022.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--xHl814a74f063_03be02f6_att00000.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--79vW14a74f72c_38feec4f_att00024.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--sqJc14a74f078_68d21c77_att00002.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--ksp714a74f086_6991b05d_att00003.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--R7Wc14a74f091_332acc31_att00004.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--U4FT14a74f305_64de9e18_att00013.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--pX0114a74f314_67f4e5f2_att00015.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--0pjK14a74f323_30031dd5_att00017.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--FesJ14a74f723_10492a01_att00023.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--CyCj14a74f735_5cca6d15_att00025.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--ya2C14a74f742_6d425687_att00042.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/22012/KenhKinhDi.Com--pRhO14a74f748_575ae7e4_att00037.jpg

thấy ngon thank phát nhá!

miiiiiiiih
02-04-2012, 11:46 PM
hình như làm gì ah chứ ko phải làm thit

hell_angel
02-04-2012, 11:49 PM
hình như làm gì ah chứ ko phải làm thit thật đó,ở làng này mỗi năm người ta sẽ tìm cách..."làm thịt" một người rùi mỗi người ăn một miếng để...lấy hên! hỳ
bạn có thắc mắc gì nữa không?

anhhai24
02-05-2012, 07:20 PM
không biết người ta làm gì thế ?

hell_angel
02-06-2012, 07:32 AM
không biết người ta làm gì thế ? người ta đang mổ heo ý mà.hihi

mrvuphung
02-06-2012, 09:38 PM
nguoi ta dang chuan bi nau cao ay?:hihihehe_laluot_24:

maxx2k
02-06-2012, 10:14 PM
ở đông nam á mà hok biết nước nào...giống campuchia.

nhoxanh8
02-06-2012, 11:28 PM
cho.xin.1.mieng.ik

addy chun
02-10-2012, 09:39 AM
ngon ngon ngon

xuanky99
02-10-2012, 12:18 PM
nhìn nhợn quá