PDA

View Full Version : Pics Shock Súp thịt người của bộ lạc da đỏTên Chính Chủ
10-06-2011, 08:06 PM
http://nd9.upanh.com/b1.s19.d1/6e29b89f3d7f68e60033091ab091c6cf_36167509.072008mo nkeyheadsoup.jpg
http://nd6.upanh.com/b3.s10.d3/bd2b164d4ef7f903980637e30fb84217_36167516.brainles s011107.jpg
http://nd9.upanh.com/b4.s17.d2/3185a5167eb710dc907344003eaad996_36167519.teethcor psenasty.jpg
http://nd2.upanh.com/b1.s1.d3/f3983c3d61ff101f7dd7ff50e7111148_36167522.truckvsc arpoland4.jpg

Ôn Thi
12-08-2011, 06:36 PM
ghê thws trời ợ

TienAnh8889
12-15-2011, 12:04 AM
Pic đầu ảo rồi

áC Quỷ Vô Thường
12-15-2011, 08:30 AM
nhìn đã thế =((

Hà Híp Pi
10-13-2012, 02:22 PM
Trời ạ , phải không zậy :( Thịt người làm súp =((

JeryPhu
10-13-2012, 02:31 PM
== có phải súp đâu ... chỉ có pic đầu potoshop => mấy pic kia bị nát đầu

minhquan
10-13-2012, 04:23 PM
oày ghê quá :khi1d::khi5f: