PDA

View Full Version : Nghi lễ ăn thịt người chết của thổ dân Wari ( yếu tim đừng vào )Satan
01-11-2012, 09:57 PM
http://www.youtube.com/watch?v=ilx_UL4yjGQ&feature=player_embedded

kim.emily
06-02-2012, 12:25 PM
clip này có trên youtube từ lâu r

gaconkhoa
09-22-2012, 09:51 PM
clip này là nghi lễ thôi