PDA

View Full Version : Ảnh Đẹp Xưởng sản xuất đồng hồ treo tường chuyên in logo làm quà tặng doanh nghiệpsale.phanphoisi
01-03-2022, 11:59 AM
Xưởng sản xuất đồng hồ treo tường chuyên in logo làm quà tặng doanh nghiệp - giao hàng đúng hẹn, thanh toán linh hoạt, năng lực sản xuất 2000 cái 1 ngàyNHẬN SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG THEO YÊU CẦU- Nhận đơn sỉ tối thiểu từ 20 cái- Giá tốt nhất thị trường- Miễn phí in ấn- Miễn phí thiết kế- Giao hàng đúng hẹn- Làm hàng nhanh uy tín 5-7 ngày- Có xuất hóa đơn đỏ- Miễn phí giao hàng tại Tp.HCM đối với đơn hàng trên 100 cáiXưởng chỉ nhận đơn số lượng lớn không bán lẻ 1 cái- Hotline : 0866116059- Website : https://phanphoisi.net=AZVhvEuskyfr9cSEjknpvFVLQ09WNBdsTcS FGhuUpsve63AVP1EzOErxc2CeTgXKdSuLFauDs_9xNbg_22Ml2 nClNy9kp-x4M660r6oJ5ssIi7XTx8nimu_VmxRt50Lvihp0g9kvHVxNHik4 0ZvskMG0-VC1hSiWLK0kZU3y44AJHFaPErBXVd84OyEJryUdjZQ&__tn__=*NK-R]#quàtặngdoanhnghiệptphcm=AZVhvEuskyfr9cSEjknp vFVLQ09WNBdsTcSFGhuUpsve63AVP1EzOErxc2CeTgXKdSuLFa uDs_9xNbg_22Ml2nClNy9kp-x4M660r6oJ5ssIi7XTx8nimu_VmxRt50Lvihp0g9kvHVxNHik4 0ZvskMG0-VC1hSiWLK0kZU3y44AJHFaPErBXVd84OyEJryUdjZQ&__tn__=*NK-R]#hàngquàtặngdoanhnghiệp=AZVhvEuskyfr9cSEjknp vFVLQ09WNBdsTcSFGhuUpsve63AVP1EzOErxc2CeTgXKdSuLFa uDs_9xNbg_22Ml2nClNy9kp-x4M660r6oJ5ssIi7XTx8nimu_VmxRt50Lvihp0g9kvHVxNHik4 0ZvskMG0-VC1hSiWLK0kZU3y44AJHFaPErBXVd84OyEJryUdjZQ&__tn__=*NK-R]#quàtặngdoanhnghiệp =AZVhvEuskyfr9cSEjknpvFVLQ09WNBdsTcSFGhuUpsve63AVP 1EzOErxc2CeTgXKdSuLFauDs_9xNbg_22Ml2nClNy9kp-x4M660r6oJ5ssIi7XTx8nimu_VmxRt50Lvihp0g9kvHVxNHik4 0ZvskMG0-VC1hSiWLK0kZU3y44AJHFaPErBXVd84OyEJryUdjZQ&__tn__=*NK-R]#côngtyquàtặngdoanhnghiệp=AZVhvEuskyfr9cSEjk npvFVLQ09WNBdsTcSFGhuUpsve63AVP1EzOErxc2CeTgXKdSuL FauDs_9xNbg_22Ml2nClNy9kp-x4M660r6oJ5ssIi7XTx8nimu_VmxRt50Lvihp0g9kvHVxNHik4 0ZvskMG0-VC1hSiWLK0kZU3y44AJHFaPErBXVd84OyEJryUdjZQ&__tn__=*NK-R]#quàtặngthànhlậpdoanhnghiệp=AZVhvEuskyfr9c SEjknpvFVLQ09WNBdsTcSFGhuUpsve63AVP1EzOErxc2CeTgXK dSuLFauDs_9xNbg_22Ml2nClNy9kp-x4M660r6oJ5ssIi7XTx8nimu_VmxRt50Lvihp0g9kvHVxNHik4 0ZvskMG0-VC1hSiWLK0kZU3y44AJHFaPErBXVd84OyEJryUdjZQ&__tn__=*NK-R]#quàtặnglưuniệmdoanhnghiệp=AZVhvEuskyfr9cS EjknpvFVLQ09WNBdsTcSFGhuUpsve63AVP1EzOErxc2CeTgXKd SuLFauDs_9xNbg_22Ml2nClNy9kp-x4M660r6oJ5ssIi7XTx8nimu_VmxRt50Lvihp0g9kvHVxNHik4 0ZvskMG0-VC1hSiWLK0kZU3y44AJHFaPErBXVd84OyEJryUdjZQ&__tn__=*NK-R]#cácloạiquàtặngchodoanhnghiệp=AZVhvEuskyfr 9cSEjknpvFVLQ09WNBdsTcSFGhuUpsve63AVP1EzOErxc2CeTg XKdSuLFauDs_9xNbg_22Ml2nClNy9kp-x4M660r6oJ5ssIi7XTx8nimu_VmxRt50Lvihp0g9kvHVxNHik4 0ZvskMG0-VC1hSiWLK0kZU3y44AJHFaPErBXVd84OyEJryUdjZQ&__tn__=*NK-R]#doanhnghiệplàmquàtặnghttps://scontent.fsgn8-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/269600765_2051709165006233_7014308920418445198_n.p ng?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=SN8Rfdq4bpQAX-sHpNO&_nc_ht=scontent.fsgn8-2.fna&oh=00_AT--SpE9wmVM5MdQJdPcm8B0b_4woyhav4-L16YYh7t-rQ&oe=61D76D5E
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270233319_2051709205006229_2279610958955287704_n.p ng?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=vMtxlqpuMEAAX9Bae4M&_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&oh=00_AT-On6YAT1E5XO45vFAxGg2SvfC5hRefezwzVJ15waA6RQ&oe=61D7203C

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/268797186_2051709168339566_5925888249063428046_n.p ng?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=iJgKtePlaZkAX-Wo-cp&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=00_AT8u1CgHjJCVcwnPa0Q6_y_8oCcsSjkN2iUzlkhCG3fJ hA&oe=61D831E2

https://scontent.fsgn13-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/271133480_2051709208339562_5676834676607890946_n.p ng?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=qpWTypLplRUAX-xZ1EW&_nc_ht=scontent.fsgn13-2.fna&oh=00_AT9KIXfOawzeJ5UYznYBYXYqwRMvoAHW9s5AhcKRyIVl Qg&oe=61D81483

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/269598072_2046585305518619_190804379576054591_n.jp g?_nc_cat=111&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3ZUvTWhzOL4AX-Li21W&_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&oh=00_AT900NHiKLtLPje4TQVc2oZpWwIA3pY7PWds9gbuKz6R 1Q&oe=61D6EC91

https://scontent.fsgn8-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/269610042_2046585345518615_5071819287192810086_n.j pg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EXnMOFZXm7AAX8UXNyn&_nc_ht=scontent.fsgn8-2.fna&oh=00_AT-Yw09oVdIFZ2hoRR1mNfW3tXJDknteqoQ7nTyJI01cGA&oe=61D802F0