PDA

View Full Version : phong tục ướp đầu người kinh dị của các bộ tộc vùng rừng AMAZONÔn Thi
01-01-2012, 04:09 PM
http://www.youtube.com/watch?v=PTCLwoTYang&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=HhibUqby5js&feature=player_embedded

gaconkhoa
09-22-2012, 09:55 PM
đúng là mọi........ghê

Hà Híp Pi
09-23-2012, 01:11 PM
Bản sắc dân tộc