PDA

View Full Version : bốc mộ ông ngoạiÔn Thi
01-01-2012, 04:07 PM
http://www.youtube.com/watch?v=_5ofgCtWk40&feature=player_embedded

gaconkhoa
09-22-2012, 09:58 PM
Bốc mộ mà cũng up lên nữa...........cháu ngoan ha

Hà Híp Pi
09-23-2012, 01:13 PM
Nhiều của cải ha :)
Tụi này bốc mộ 3 năm kinh tởm :(
Thịt chưa tan hết , phải lóc bỏ

Kênh Kinh Khủng
09-23-2012, 06:10 PM
mấy cái này cũng úp lên dc,có híu với ngoại gê

bonvt123
09-23-2012, 09:14 PM
ghê thật, ai mùh đi làm mấy ngề này cũng hay

BEELINE
09-23-2012, 10:17 PM
Nếu nói là kinh dị thì cũng có thể

jatbi
09-24-2012, 01:23 PM
nghi~ sao up' clip nay` len zy chen` ? chang kinh ki ti' nao` ? sam` wa'...

camineTrinh
09-25-2012, 12:10 AM
chết 3 năm rồi còn chưa đc yên,lại bị đào lên

ướt sũng
09-25-2012, 07:49 AM
ai rồi cũng phải chết