PDA

View Full Version : chặt thịt chia nhauÔn Thi
01-01-2012, 04:04 PM
http://www.youtube.com/watch?v=d_DztxjMfm8&feature=player_embedded

gaconkhoa
09-22-2012, 10:01 PM
clip trùng................

bonvt123
09-23-2012, 09:10 AM
tỡm vl, da người dai ghê ta

zeapic
09-23-2012, 09:50 AM
da người k dai thì mình đã bắt ngừoi ăn thịt rồi

Hà Híp Pi
09-23-2012, 02:11 PM
Cho 1 miếng

thienhao1605
09-23-2012, 03:30 PM
nhìn hãi quá. bác ấy thật can đảm

BEELINE
09-23-2012, 10:53 PM
Vãi chướng 1 bộ tộc