PDA

View Full Version : Cách hóa trang găm 1 chiếc đinh vào mặtÔn Thi
01-01-2012, 03:56 PM
http://www.youtube.com/watch?v=ohpRVyl5C-s&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=NA_xPYfhsaQ&feature=player_embedded