PDA

View Full Version : Hermann Nitsch – nghi lễ tắm máu động vật (18+)Satan
12-31-2011, 05:47 PM
Hermann Nitsch – nghi lễ tắm máu động vật (16+)
Đây là nghi lễ tắm máu và nội tạng động vật đã gây sock cho cả thế giới nhiều năm nay. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Hermann Nitsch ở đây (trong bài có 69 tấm ảnh ).
Lưu ý: không khuyến khích người đa cảm, yếu tim

http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--AvKG1hermann_01.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--M5nz1hermann_02.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--q6da1hermann_03.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--1qTz1hermann_04.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--az6P1hermann_05.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--4klW1hermann_06.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--qMkk1hermann_07.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--hZ8m1hermann_09.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--54BC1hermann_10.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--hGLW1hermann_11.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--tiYK1hermann_12.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--dMIl1hermann_13.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--tvMY1hermann_14.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--GEkn1hermann_15.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--4fNv1hermann_16.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--6A2s1hermann_17.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--3tHu1hermann_18.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--G5Xp1hermann_19.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--Su3O1hermann_20.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--86sG1hermann_21.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--KaL61hermann_22.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--VtvX1hermann_23.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--6Bla1hermann_24.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--Vzw91hermann_26.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--G74J1hermann_27.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--H6yV1hermann_28.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--o8mx1hermann_29.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--LAmj1hermann_30.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--Jzyb1hermann_31.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--CehG1hermann_32.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--XEmj1hermann_33.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--v0rR1hermann_34.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--u7fn1hermann_35.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--LXgx1hermann_36.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--4UVU1hermann_37.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--dj8n1hermann_38.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--zxnC1hermann_39.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--c5Eh1hermann_40.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--AiX11hermann_41.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--53j41hermann_43.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--cKIr1hermann_44.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--8ekI1hermann_45.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--QmGi1hermann_46.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--2HzI1hermann_47.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--dTKH1hermann_48.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--LVJ71hermann_49.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--7ssO1hermann_50.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--JoY31hermann_51.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--vtkg1hermann_52.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--b0Pt1hermann_53.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--c8Cz1hermann_54.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--oHjq1hermann_55.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--z8VO1hermann_56.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--5Ms01hermann_57.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--Lw8S1hermann_58.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--DSmW1hermann_59.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--stAC1hermann_60.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--Cwfn1hermann_61.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--wpsc1hermann_62.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--bSYd1hermann_63.jpghttp://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--s1e11hermann_64.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--oKSw1hermann_65.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--gwtA1hermann_66.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--RejY1hermann_67.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--0hH31hermann_68.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--lSep1hermann_69.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--doMv1hermann_71.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--7PJo1hermann_72.jpg
thank nhá

Hà Híp Pi
10-13-2012, 02:25 PM
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--az6P1hermann_05.jpg Sao có cả người chết ở đây vậy

JeryPhu
10-13-2012, 02:26 PM
ai biết == thấy ma` ghê

duythuy87
10-13-2012, 03:34 PM
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--az6P1hermann_05.jpg Sao có cả người chết ở đây vậy
chết đâu mà chết nó nằm rùi bọn kia lấy máu heo tắm cho nó đó

♥Út PoO♥
10-13-2012, 03:37 PM
:khi6h:ew....gứm