PDA

View Full Version : Kon Pạn Vừa Xấu Vừa Hấp Nhất Lớp Ta =))Ôn Thi
12-31-2011, 02:04 PM
Họ Tên : Phạm Thúy Linh
Tuổi : 17
Lớp : 12A
Biệt Danh : Linh So Ciu
Nơi Ở : TP Ninh Binh

Hê Hê Chiêm Ngưỡng Em Ý Nào
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--4v9a1409711_2082954133205_1825667318_1315029_10361 98554_a.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--t7b01373781_2082989174081_1825667318_1315089_92647 3339_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--jtZy1375295_2082960133355_1825667318_1315049_42491 8912_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--XR1h1375372_2082958533315_1825667318_1315044_15950 09442_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--8VLK1377131_2082961693394_1825667318_1315051_13322 96630_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--NLT91378850_2083004134455_1825667318_1315129_44030 9312_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--tMYu1381662_2082959413337_1825667318_1315047_10882 53091_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--nP4c1382860_2082962693419_1825667318_1315054_10772 44213_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--11ke1383000_2082990694119_1825667318_1315093_38478 3284_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--7mTq1384558_2082958813322_1825667318_1315045_15043 88786_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--G19g1384743_2082989574091_1825667318_1315090_44508 2098_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--45P41384952_2082959773346_1825667318_1315048_11629 19504_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--mlSF1385943_2082956453263_1825667318_1315038_56349 2974_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--zmT01386277_2082960733370_1825667318_1315050_14039 36869_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--r3Uy1388566_2083004334460_1825667318_1315130_67810 3010_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--pTgQ1388810_2082991094129_1825667318_1315094_10467 89524_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--K82r1389923_2083007134530_1825667318_1315138_18649 55820_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--WPoT1390895_2082999174331_1825667318_1315113_17503 56972_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--a2lI1392175_2082989854098_1825667318_1315091_99595 2041_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--LPex1394200_2103807374523_1825667318_1326078_37227 3235_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--Z0ZL1394321_2082958293309_1825667318_1315043_32631 8183_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--PGIj1394833_2083007494539_1825667318_1315139_11548 59068_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--9aML1396514_2083002974426_1825667318_1315125_14803 38734_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--zIiH1397138_2082957773296_1825667318_1315041_13467 81851_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--QuAM1398044_2082963013427_1825667318_1315055_13450 55510_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--fTTF1398481_2083002134405_1825667318_1315122_13041 11036_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--bfnc1400309_2082968573566_1825667318_1315070_96261 2351_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--bmfR1400401_2083003814447_1825667318_1315128_18763 69031_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--ucW01400581_2082957973301_1825667318_1315042_43422 2185_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--tSwq1400859_2083007894549_1825667318_1315140_14632 06145_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--Kb2F1402378_2083000454363_1825667318_1315116_21263 07487_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--eeZN1402565_2083055335735_1825667318_1315166_61843 9299_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--Pz4u1403785_2082965613492_1825667318_1315062_57571 422_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--cNhi1404621_2082963333435_1825667318_1315056_21014 76894_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--Kx0a1405071_2083000734370_1825667318_1315117_81337 1423_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--qPio1405750_2082961973401_1825667318_1315052_64919 9941_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--cevJ1406036_2082966413512_1825667318_1315064_91983 6553_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--ZK0N1406514_2083003214432_1825667318_1315126_59935 215_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--XdlT1407657_2082995654243_1825667318_1315105_13902 37963_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--AA0N1408579_2082962573416_1825667318_1315053_75058 9702_n.jpg

Píc Ảo Của Nó =))

http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--IkRY1402096_2060599814361_1825667318_1305521_13800 16669_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--ZkcC1381847_2082954573216_1825667318_1315032_16657 01448_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--F7uc1387478_2082954333210_1825667318_1315030_35224 1672_n.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--eMJA1392016_2082968853573_1825667318_1315071_31758 4241_n.jpg

1 Pic Lớp :D

http://upload.kenhkinhdi.com/files/122011/KenhKinhDi.Com--KppZ1380038_274077245975818_100001206346297_828902 _1539046585_n.jpg

18TangDiaNguc
12-31-2011, 04:35 PM
xynh. bx của you đó hả

Ôn Thi
12-31-2011, 10:07 PM
con này hả ta ghét nhất lớp đó :D
you cái giề :D
con này thằng nào sờ mông nó cũng được hết :D