PDA

View Full Version : Shock Phong tục mai táng của người hồi giáotapviettenem
12-29-2012, 02:51 PM
.................................................. .....https://www.youtube.com/watch?v=Lp7dk5C60zY

Ngọc Thanh
12-30-2012, 03:16 AM
Đây là phong tục mai táng của một nhóm thiểu số dân Tây Tạng sống gần chân núi Hymalaya còn gọi là điểu táng,người Hồi giáo không có tục điểu táng,hỏa táng mà chôn người chết vào lòng đất thôi bạn ạ!

QuocViet
12-30-2012, 08:22 AM
Đây là phong tục mai táng của một nhóm thiểu số dân Tây Tạng sống gần chân núi Hymalaya còn gọi là điểu táng,người Hồi giáo không có tục điểu táng,hỏa táng mà chôn người chết vào lòng đất thôi bạn ạ!
Chuẩn men............................................... .phong tục ĐIỂU TÁNG của người Tây Tạng ..!!!!