PDA

View Full Version : Người phụ nữ bị ngã gãy chân do vào nhầm số trên xe ô tôHà Híp Pi
11-08-2012, 08:50 AM
http://www.youtube.com/watch?v=OUKIYWEqsuY

Người phụ nữ bị ngã gãy chân do vào nhầm số trên xe ô tô (http://www.youtube.com/watch?v=OUKIYWEqsuY)