PDA

View Full Version : Đơn xin quản lí thêm BoxHà Híp Pi
11-08-2012, 01:12 AM
Mình muốn xin quản lí thêm mục KINH DỊ TỔNG HỢP và cụ thể là Box VIDEO CLIP KINH DỊ
Xin Admin xét duyệt :)

Hà Híp Pi
11-13-2012, 12:52 AM
Sao chẳng thấy Admin duyệt hay thông báo không duyệt 1 tiếng nhỉ :( mất tích hết :(