PDA

View Full Version : bạn tìm được số 8 trong mấy giây ?JeryPhu
10-19-2012, 12:52 PM
http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--Z37T1254680_216754391787840_1290463536_n.jpg

JeryPhu
10-19-2012, 12:57 PM
Phú tìm được trong 5 giây ( từ dưới đổ lên 9 dòng , ngay giữa == )

rongnang
10-19-2012, 02:37 PM
3 giây đếm từ dưới đếm 9 dòng số 8 nằm giữa