PDA

View Full Version : Những thảm họa xây dựng ở Trung QuốcJeryPhu
10-19-2012, 11:40 AM
Có nhiều người truyền tai nhau rằng, ở Trung Quốc cái gì cũng lớn - kể cả thảm họa xây dựng.


Trung Quốc có rất nhiều công trình kiến trúc kỳ vĩ, nhưng trước và sau khi công việc xây dựng hoàn tất, rất nhiều tai nạn đã xảy ra.

Cho dù các thảm họa này là do con người hay thiên nhiên gây ra, thì những cảnh tượng sau tai nạn đều khiến mọi người kinh hoàng.

http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--YrI111.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--nd1K12.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--TqBf13.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--ed3F14.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--Y0pU15.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--LLcU16.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--E6wj17.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--uFbf18.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--8GiX19.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--gsHV110.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--ZMeS111.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--zEju112.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--q0CE113.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/102012/KenhKinhDi.Com--89Pq114.jpg

tăng a.e câu thơ :

Sông núi nước Nam vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời.
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm,
Chúng bay sẽ "bị" đánh tơi bời!Dịch :
Sông núi đất Nam, Dân Nam ở
Mọi sự đã trở thành luật rồi
Tàu phù lại bò sang ăn tạp
Chúng bay bị bố, đập cho chừa .

rongnang
10-19-2012, 02:17 PM
4 câu ông dịch tui xin ý kiến thế này
Sông núi đất nam,Dân nam ở
Mọi Sự đã trở thành luật rồi
Tàu Khựa Lại Bò sang ăn tạp
Chúng bây bị bố đánh cho chừa.....

rongnang
10-19-2012, 02:19 PM
Việt Nam Cỡi Rồng Bay Trong Gió............


Tàu Khựa Cỡi Chó Sủa Theo Sau......:khi9i:

gaga1608
12-03-2012, 04:50 PM
khựa chết hết m nó đê :x............ này thì 50 ký tự

mưa_khóc
12-03-2012, 08:13 PM
made in khựa là thế này đây......................................