PDA

View Full Version : Duong vo (1936-2008) u.s.a.Hà Híp Pi
10-17-2012, 07:35 PM
http://www.nhomai.vn/forum/anhnhomai/217147ea6271b3f7c.jpg

DUONG VO
1936-2008
USA

CON LUÔN MÃI NHỚ BÁC VÀ CẦU MONG BÁC VẪN DÕI THEO TỪNG BƯỚC CỦA TỤI CON ĐI TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY.


http://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/nen03.jpghttp://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/nen03.jpghttp://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/nen03.jpg